افزایش حقوق و دستمزد (حقوق پایه) سال 1400

13/03/2022
میزان افزایش حقوق سال 1401
در چند سال اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان همیشه به یک میزان ثابت (معمولاً ده درصد) بوده است. ولی طی این دو سال گذشته یک سری تغییرات در میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به وجود آمده استريال و میزان افزایش آن متغیر بوده است.
مجله والی
مجله والی

جدول افزایش حقوق کارمندان

دولت در نظر دارد، تا برای قشرهای مختلف جامعه اعم از کارمندان، حقوق‌ بگیران و مستمری بگیران در سال 1401 به صورت پلکانی حقوق ها را افزایش دهد، تا این افزایش به صورت یکسان نباشد. پس به این ترتیب حقوق‌ های بالا با درصد کمتر و حداکثر ۵ درصد افزایش پیدا می کنند، و حقوق‌ های پایین 20 تا 25 درصد افزایش خواهد داشت.

فرمول پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق در 1401

  • پاداش پایان خدمت

پاداش پایان خدمت مشمولان ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه ی سال 1401، 445 میلیون تومان تعیین شده است.

  • سقف ناخالص پرداختی ماهانه

سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و... مستمر و دیگر پرداختی‌ها از هر محل و با هر عنوانی در سال 1401، 37 میلیون تومان پیش بینی شده است، در صورتی که در سال گذشته 33 میلیون تومان در نظر گرفته بود. لایحه ی مذکور تاکید دارد، که مازاد بر رقم یاد شده، در هر ماه با هر عنوان از محل هر نوع اعتبار ممنوع است. همچنین شورای حقوق و دستمزد طبق مقتضیات بعضی از مشاغل و پست‌ های سازمانی دستگاه‌ های اجرایی می‌ تواند در موارد خاص اعم از نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی که آب و هوای خوبی ندارند، و محروم از تسهیلات زندگی هستند، سقف مذکور را تغییر دهد.

  • رشد منفی حقوق برای بعضی از سطوح

با توجه به موارد گفته شده در قسمت قبلی و براساس نموداری که سازمان برنامه منتشر کرده است، درصد افزایش حقوق در سال 1401 برای کارکنانی که بیش از 30 میلیون تومان در سال جاری حقوق دریافت می کنند، منفی خواهد شد. در بالاترین سطح کارکنانی که 60 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، سال آینده با کاهش بیش از 40 درصدی حقوق مواجه خواهند بود. سازمان برنامه این اقدام را در جهت افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان برشمرده است.

جزئیات افزایش حقوق ۱۴۰۱

تغییرات در حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه 1401 به شرح زیر می باشد:

  • رشد حقوق، مزایا و فوق‌ العاده‌ های کارکنان تابع قانون کار که در وزارت خانه‌ ها و شرکت‌ های دولتی  کار می کنند، نمی تواند بیشتر از 3 درصد مجموع مبلغ درج شده، در آخرین حکم کارگزینی سال 1400 به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵،۳۳۸،۰۰۰) ریال باشد.
  • حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و دیگر صندوق های بازنشستگی که به دستگاه‌ های اجرایی وابسته هستند، به صورت متوسط به میزان ده درصد به صورت زیر طوری افزایش پیدا می کند، تا طبقات پایین‌ تر دارای افزایش حقوق بیشتری باشند. در حکم حقوق سال 1401، مبلغ پنج میلیون و ۳۳۸ هزار به علاوه سه درصد آخرین حکم حقوق سال 1400 اضافه می‌ گردد. بعد از اعمال افزایشات مذکور حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی، برحسب سنوات خدمت قابل قبول نباید از چهل و پنج میلیون ریال کمتر باشد.
  • در سال 1401 در تمام دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده ی (29) قانون برنامه ی ششم توسعه و هم چنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه‌ های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آن ها به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
  • پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و قسمتی از هزینه‌ های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/‏02/‏1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌ العاده بند 10 ماده 68 قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمام دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا 30 سال و تا سقف چهار میلیارد و 450 میلیون ریال خواهد بود.
  • سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداخت‌ ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1401 به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ی ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در تمام مناطق کشور سیصد و هفتاد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون ریال در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارت خانه‌ها و شرکت‌ های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. 

سخن پایانی

به همین ترتیب پیش بینی می‌ شود، که در سال 1401 جهت تعیین میزان پایه ی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران تغییرات گسترده‌ ای رخ دهد، و ممکن است این روند چالش بزرگی را برای کارمندان و کارگران به وجود آورد. به نظر شما با افزایش پلکانی حقوق قشرهای مختلف جامعه کمکی به کاهش میزان تورمو هزینه‌ های کارمندان کمک خواهد کرد؟ همچنین اگر قرار باشد که پایه حقوق و دستمزد در بیشترین حالت ممکن 30 درصد افزایش داشته باشد، و به ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان برسد، آیا این رقم می‌ تواند جوابگوی هزینه های زندگی کارمندان در یک ماه باشد؟