کدام خانواده ها در سال آینده یارانه 800 هزارتومنی دریافت می کنند؟

19/12/2021
کدام خانواده ها در سال آینده یارانه 800 هزارتومنی دریافت می کنند؟
در این مقاله قصد داریم به یارانه جدیدی که دولت از آن خبرداده است به شما اطلاعاتی بدهیم. باما همراه باشید.
مجله والی
مجله والی

دولت خبری را اعلم کرده است مبنی بر اینک در سال آینده قرار است یارانه ای با مبلغ 90 تا 120 هزار تومان به هر فرد به جای 45 هزار تومان هر ماه پرداخت شود طبق گفته ی جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، یارانه جدید به هفت دهک اول جامعه پرداخت خواهد شد. با مجله والی همراه باشید

این نماینده مجلس اعلام کرده است که دهک های  اول تا چهارم یارانه دریافتی 120 هزارتومنی هستند و بعد از آن دهک های پنج، ششم و هفتم یارانه ای با مبلغ 90 هزار تومان دریافت می کنند به عنوان مثال یک خانواده چهار نفر که دهک اول درآمد جامعه برآرود می شود با دریافت کردن هر فرد 120000 در ماه یارانه ای مطابق  480 تا 360 را دریافت می کند.

مشمولان یارانه جدید چه کسانی هستند؟

یارانه جدید

سوال این است که چه کسانی جزو دهک اول تا هفتم قرار گرفته اند؟ البته لازم به ذکر است که هنوز دولت دهک اول تا هفتم را مشخص نکرده است، چنانچه طبق گزارش‌های منتشر شده، درآمد دهک‌های گوناگون اعلام شده است. افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از 3میلیون و 600 هزار تومان باشد، جزو چهار دهک اول درآمدی به شمار می آیند. پس از این روی جزء دریافت کنندگان یارانه 120 هزار تومانی هستند.

 کسانی که مشمول یارانه 90 هزار تومانی می‌شوند. شامل افرادی هستند که درآمد آنها بین 3 میلیون و 600 تا 5 میلیون و 400 هزار تومان باشد در واقع جزو دهک پنجم تا هفتم می باشند.

چنانچه گفته جناب قادری درست باشد، کسانی که درآمد ماهانه آنها زیر 5 میلیون و 400 هزار تومان می باشد، منتظر یارانه جدید دولت باشند.

سال آینده خانوارها در مجموع چقدر یارانه می‌گیرند؟

یارانه ۱۴۰۰ کی واریز میشود و چقدر است

یارانه جدید دولت در حالی پرداخت می‌شود که گویا قرار نیست یارانه نقدی و معیشتی حذف شود. طبق این موضوع یارانه‌بگیران سال آینده سه یارانه در یافت می کنند. یارانه نقدی ماهانه، یارانه معیشتی و همینطور یارانه جدید!

به نظر می‌رسد مشمولان یارانه معیشتی، در لیست دربافت‌کنندگان یارانه جدید هم باشند. از طرفی چون این افراد جزو دهک‌های درآمدی پایین به حساب نمی آیند، همچنان در لیست یارانه نقدی هم می‌مانند. احتمال این وجود دارد که یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم حذف را کنند. یعنی سه دهک درآمدی بالای جامعه و افرادی که حقوق ماهانه آنها بالای 5 میلیون و 400 هزار تومان است.

یارانه نقدی سال 1401

تاریخ واریز یارانه

اگر این گفته درست باشد و عملی شود، خانوارهایی که در هفت دهک اول درآمد قرار گرفته اند، ماهانه باید سه یارانه دریات کنند. مبلغ این یارانه برای خانوار چهار نفره بین 714 تا 834 هزار تومان محاسبه می شود یعنی در بیانی دیگر می توان که یارانه معیشتی و نقدی باقی می مانند و از طرفی یارانه جدید هم دریافت می کنند.

با این حساب یک خانواده ای که چهار نفره است ماهیانه برای هر فرد مبلغ 45500 تومات و در مجموعه 182000 تومان یارانه نقدی دریافت می کند و همینطور با دریافت یارانه بنزین یا معیشتی که مبلغ 172000 است، باید منتظر یارانه ی جدیدی نیز از طرف دولت باشد که طبق برآرود های ذکر شده مبلغ  480 یا 360 هزار تومان است.

البته با در نظرگرفتن این نکته که این یارانه قرار است به دهک‌های پایین درآمدی پرداخت شود می توان به این نکته اشاره کرد که خوانواده های 5 تا 7 دهک اول جامعه هر سه این یارانه‌ها را از سوی دولت دریافت می‌کنند.

بااین حساب یک خانوار چهار نفره که در دهک اول تا چهارم قرار دارد، سال آینده در مجموع 834 هزار تومان یارانه دریافت کند. یک خانوار چهار نفره که در دهک پنجم تا هفتم قرار دارد 714 هزار تومان یارانه نقدی می‌گیرد.