متولدین کدام ماه مغرورتر هستند؟

05/01/2022
مغرورترین افراد متولد کدام ماه‌ سال هستند؟
غرور به عنوان یکی از احساسات بشری می باشد، که در عین حال که می تواند آسیب زننده باشد، می تواند از انسان در برابر نظرات و احساسات مخرب کننده افراد را محافظت می کند. همه ی افراد به یک میزان قابل توجهی دارای غرور هستند، ولی با این حال میزان غرور هر ماهی با ماه دیگر متفاوت می باشد.
مجله والی
مجله والی
 • فروردین

توصیه ما به شما این است، که به هیچ عنوان غرور و شخصیت متولدین فروردین را نشانه نگیرید، چون در این صورت شما را نابود خواهد کرد. زمانی که غرور و شخصیت این افراد را آسیب بزنید، آن ها را تا آخر عمر خود با خود دشمن کرده اید.

 • اردیبهشت

متولدین اردیبهشت نیز دارای غرور زیادی هستند، ولی به نسبت به متولدین فروردین خشم و نفرت کمتری را از خود نشان می دهند، و گاهی غرور آن ها در یک سکوت خلاصه می شود. زمانی که یک مسئله ی مهم برای آن ها پیش آید، حاضراند، پا بر روی غرور خود بگذارند.

 • خرداد

متولدین خرداد به همان میزانی که غرور دارند، به همان میزان نیز دارای تواضع هستند. زمانی که در مقابل تواضع آن ها خود برخورد کنید، می توانید ببینید، که این افراد بهترین دوست شما می شوند. ولی اگر تواضع آن ها را وظیفه نشان بدهید، با غرور بی پایان آن ها روبه رو خواهید شد.

 • تیر

متولدین تیرماه افرادی هستند، که به شدت سهل گیر و مردمی هستند، ولی در عین حال غرور آن ها اجازه نمی دهد، که برای نفع خود به دیگران التماس کنند. آن ها سعی دارند، شخصیت خود را در یک حالت مشخص حفظ کنند.

 • مرداد

متولدین مرداد بسیار مغرور هستند، ولی اگر دیدید، که به خاطر شما غرور خود را کنار گذاشته اند، حتماً بدایند، که شما را بسیار دوستتان دارند. غرور مداد ماهی ها به عنوان مهم ترین دارایی آن ها هستند.

 • شهریور

متولدین شهریور می توانند غرور خود را برای افرادی که دوستشان دارند، زیر پا خواهند گذاشت، و برای آن ها خواهند جنگید. پس زمانی که افراد مختلف به هر طریقی غرور متولدین این ماه را آسیب بزند، برای همیشه از زندگی او حذف خواهد شد.

 • مهر

غرور متولدین مهر ماه قابل احترام می باشد، چون اگر به غرور آن ها آسیب بزنید، در برابر شما سکوت خواهند کرد، و خود را سرزنش می کنند، که چرا شما را به زندگی خود راه داده اند، در حالی که ارزش دوستی با آن ها را نداشته اید.

 • آبان

متولدین آبان از غرور خود برای محافظت از خود در برابر دیگران استفاده می کنند، چون دنیای آن ها با دنیای دیگران متفاوت است، و این موضوع می تواند برای آن ها دردسر ایجاد کند. غرور آن ها به هیچ عنوان اجازه نمی دهد، که با هر فردی دوست شوند، و خود را تسلیم او کنند.

 • آذر

متولدین آذر ماه از آن دسته افرادی هستند، که تحمل کردن ها آن ها به خاطر غرورشان کاری بسیار دشوار می باشد، زیرا آن ها خودشان و غرورشان را مقدم بر هر رچیزی می دانند، و ممکن است، شما را قربانی غرورشان کنند.

 • دی

متولدین دی ماه به علت غرور بیش از حد نمی توانند هیچ کس را لایق تکیه کردن نمی دانند، و همه ی تلاش خود را می کنند، تا بتوانند به تنهایی مشکلات خود را برطرف کنند. به هیچ عنوان از دیگران به خاطر غرور خود طلب کمک نخواهند کرد.

 • بهمن

غرور متولدین بهمن ماه اصلاً به آن ها اجازه نمی دهد، که همواره در دسترس همه باشند، منت کسی را بکشند، بی دلیل از فردی عذرخواهی کنند، و هرگز محبت را از فرد دیگری گدایی نمی کنند.

 • اسفند

متولدین اسفندماه می توانند با وجود غرور با دیگران نیز مهربان باشد. غرور آن ها اجازه نمی دهد، که فردی را آزار دهند، اما در عین سریعاً فردی را که او را آزار دهد، از زندگی اش بیرون می کند.

مطالب مرتبط: